Tel: (030) 268 06 61 | mvandenbrekel@deinformatiegroep.nl

header

De optimale inzet van klantinformatie

Uitdaging

Het is voor veel bedrijven moeilijk te bepalen wat de mogelijkheden zijn van de klantdata die ze tot hun beschikking hebben, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van marketingacties. Voor intermediairverzekeraars geldt dit zeker, aangezien ze afhankelijk zijn van de aanlevering van data door tussenpersonen. Hierdoor hebben deze verzekeraars een beperkt inzicht in de inhoud, de grootte en daarmee de waarde van hun databestand. Het is onvoldoende bekend wat voor klanten het bedrijf heeft en hoe deze klanten zich gedragen.

Een nationale intermediairverzekeraar herkent deze situatie en heeft de Informatiegroep gevraagd inzicht te creëren in de kwaliteit, omvang en ontwikkeling van het klantenbestand en in de mogelijkheden om profielen te creëren van de klanten. Met als achterliggende doelen: gerichter uitvoeren van marketingacties en het opstellen van een concreet plan voor het verrijken van informatie op basis van de marketingdoelstellingen en de beschikbare informatie.

Aanpak

 1. Het inventariseren, combineren en bewerken van de beschikbare databestanden. Hierbij is mede onderzocht in hoeverre de beschikbare data volledig en actueel zijn:
 • Uitvoeren van analyses van het klantenbestand om inzicht te krijgen in: De huidige omvang van het klantenbestand in aantal klanten, aantal polissen en waarde van de klanten, opgesplitst in verschillende klantengroepen en in verschillende tussenpersonen.
 • De ontwikkeling van het klantenbestand in de afgelopen jaren.
 • De mogelijkheden om profielen te creëren met de huidige data.
  1. Onderzoek doen naar de mogelijkheden om de huidige data te verrijken met externe data, zodat het mogelijk wordt om profielen te creëren op basis van individuele klantgegevens.
  2. De onderzoeksresultaten afstemmen met de klant door middel van workshops.

   Resultaten

   Inzicht geboden in
   • De kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare data. De diverse databestanden zijn gekoppeld tot één marketingdatabase. Met deze database zijn analyses uitgevoerd en is duidelijk geworden welke klantdata beschikbaar en volledig is en welke klantdata niet.
   • Inzicht in:
    - De verdelingen van klanten over particuliere klanten en zakelijke klanten en over de verschillende productgroepen (ook per intermediair).
    - De prestatie van de tussenpersoon voor klantloyaliteit.
   • De mogelijkheden om direct klantprofielen te creëren met de huidige data en de verbetermogelijkheden door middel van het gericht aankopen van externe data.
   • De inrichting van een marketing database die in de toekomst kan worden gebruikt en waarmee maandelijkse marketing analyses uitgevoerd worden om ontwikkelingen in het klantenbestand te beschrijven en om klantprofielen te maken.

   Klik hier voor meer uitgevoerde opdrachten door de Informatiegroep.