Tel: (030) 268 06 61 | mvandenbrekel@deinformatiegroep.nl

header

Case Technical Launch

De introductie van het nieuwe electronisch assurantiebeurs systeem (e-ABS) in opdracht van de VNAB:

 

De uitdaging

 

De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) is de Nederlandse organisatie van (register)makelaars en verzekeraars die actief zijn in de verzekeringsmarkt van industriële en commerciële risico's. De verzekering van deze risico’s gebeurt voornamelijk in co-assurantie. Typerend voor co-assurantie is dat het risico zo groot is dat verschillende verzekeraars dekking verlenen. De VNAB wil haar leden (± 80) voorzien van een moderne en efficiënte infrastructuur voor directe communicatie en online handelen. Om dit te realiseren is e-ABS (elektronisch assurantie beurssysteem) ontwikkeld. De uitdaging is om de 80 leden allemaal binnen het zelfde tijdsframe van een paar maanden operationeel aan te laten sluiten op e-ABS Placement en vervolgens op e-ABS Clearing. De VNAB heeft de Informatiegroep gevraagd de leden te begeleiden met de aansluiting van de eigen processen en systemen op e-ABS. Dit wordt de Technical Launch genoemd.

 

Wat is e-ABS?

 

Het nieuwe e-ABS is een geïntegreerd systeem waarin makelaars, verzekeraars en expertisebureaus onderling gegevens kunnen uitwisselen over offertes en polissen (Placement), schades (Claims) en financiële verwerking (Clearing). Doordat de drie losstaande modules Placement, Claims en Clearing op elkaar zijn aangesloten, is  eenmalige invoer van data in e-ABS mogelijk. De efficiëntie van de processen neemt hierdoor toe.

Door gebruik te maken van state of the art (bewezen) technologie en standaard software componenten, is met het nieuwe e-ABS het fundament gelegd voor een toekomstvast platform. Dit platform ondersteunt de integratie met de bestaande systemen van zowel makelaars als verzekeraars.

Er zijn twee manieren waarop men met het systeem kan werken: met een internet browser of door te koppelen met interne systemen van leden middels web services. Bij een directe koppeling van e-ABS met webservices is eenmalige invoer van gegevens mogelijk. Dit resulteert in de meeste efficiency voordelen.

 

Waar staan we nu; Placement

 

De Informatiegroep is in maart 2010 gestart met het begeleiden van de Technical Launch van Placement bij leden. Om e-ABS Placement te kunnen gebruiken zijn globaal twee acties door de leden noodzakelijk:

  1. Het inrichten van e-ABS door de leden op basis van de eigen organisatiestructuur en het proces van ‘Sluiting’ en ‘Acceptatie’ door makelaars en verzekeraars.
  2. De migratie van lopende polisdossiers door de makelaars.

De Informatiegroep heeft namens de VNAB de uitvoering van het Technical Launch Plan gerealiseerd. De begeleiding van de leden bij de inrichting van het systeem en de migraties van de polisdossiers waren de voornaamste taken.

Om dit te realiseren heeft de Informatiegroep gezorgd voor de communicatie naar de leden, waaronder presentatie- en demonstratierondes, diverse bijeenkomsten en instructies.

Doordat de leden gebruik konden maken van een proefomgeving waar de inrichting en de migratie volledig “productie-like” getest konden worden is er gezorgd voor een goede basis voor de echte Launch.

 

Wat is het resultaat?

 

Resultaat van de Technical Launch periode van Placement is een launch bij de VNAB leden, een ingericht systeem en de migratie van ruim 45.000 polisdossiers. Inmiddels wordt Placement operationeel gebruikt door de leden en hiermee is de basis gelegd voor de start van de laatste module van e-ABS; Clearing.

 

Waar staan we nu; Clearing

 

Clearing is de module van e-ABS waarin de boekingen plaatsvinden tussen makelaars en verzekeraars. De boekingen zijn de input voor het rekening courant tussen beide partijen. Op basis van dit rekening courant wordt eenmaal per kwartaal afgerekend.

e-ABS Clearing vervangt het huidige boekingssysteem  BCS. Doel van de Technical Launch van Clearing is het begeleiden van de leden bij het uitfaseren van BCS en de implementatie van e-ABS Clearing. Om dit te realiseren heeft de Informatiegroep in samenwerking met een referentiegroep bestaande uit leden het plan van aanpak Technical Launch Clearing vormgegeven.

De grootste uitdaging betreft het bepalen van de planning en het invoerscenario.

De overgang van BCS naar e-ABS dient binnen drie maanden bij 80 leden plaats te vinden. De makelaars gaan gefaseerd over; hierbij is het noodzakelijk dat de verzekeraars zowel uit e-ABS als uit BCS boekingen kunnen ontvangen.


Ook voor e-ABS Clearing zijn alle door middel van presentaties, demonstraties en onderlinge bijeenkomsten geïnformeerd. Dit heeft geleid tot instructies en onderlinge werkafspraken tussen makelaar en verzekeraar in een protocol.

Als ultieme proef is een ketentest georganiseerd waarin het volledige proces van boeken tussen makelaars en verzekeraars via e-ABS getest wordt.

 

Wat is het resultaat?

 

Het resultaat van de Technical Launch periode van Clearing is dat makelaars en verzekeraars startklaar zijn voor het overgaan van BCS naar e-ABS Clearing. Alle leden zijn geïnformeerd en het opgestelde plan wordt in het eerste kwartaal van 2011 uitgerold. De Informatiegroep is in dit eerste kwartaal ook betrokken bij de uitvoer van het plan.